Gå til hovedindhold

Vintervagt

Entreprenørafdelingen har i perioden fra 1. oktober til 30. april en døgnbemandet vintervagt, der overvåger udviklingen i vej- og vejrliget, for at kunne igangsætte rettidige udkald til saltning og snerydning i hele Ikast-Brande Kommune.

Vintervej
  • Læs op

Vinterregulativet, der er vedtaget af byrådet, fastlægger hvilken indsats der igangsættes på de kommunale veje, stier, fortove og pladser.

Vintertjenesten udføres både med lastbiler og traktorer på
både veje, stier og fortove.

Glatførebekæmpelse

Glatførebekæmpelse udføres primært ved udspredning af
befugtet salt på veje. På stier anvendes primært tørt salt. Kun undtagelsesvist
bruges sand.

Snerydning

Snerydning foretages med sneplove, koste eller sneslynger,
afhængig af vejklasse og mængden af sne. Ved større snedynger i byområder, der
er til gene for trafikken, kan disse fjernes med sneslynge og bortkørsel.