Skip to main content

Vinterregulativ

Byrådet har fastlagt hvilken indsats, der skal udføres på hvilke veje. Ikast-Brande kommunes veje er derfor inddelt i 4 vintervejklasser med tilhørende udførelse.

Snedrydning

Vintervejklasse I:

Glatførebekæmpes ved præventiv saltning på alle ugens dage og tider af døgnet. 
Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller op til 5 cm jævnt lag.

Vintervejklasse II:

Glatførebekæmpelse foretages på alle ugens dage mellem kl. 2.00 og kl. 19.00 og igangsættes ved konstatering af glat føre ved saltning eller grusning. Ved kraftigt isslag eller frysende våde vejbaner igangsættes glatførebekæmpelse også udenfor dette tidsrum.
Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller et 5-8 cm jævnt lag, dog kun i perioden kl. 2.00-19.00

Vintervejklasse III:

Glatførebekæmpelse igangsættes når vintervejklasse II vejene er under kontrol.

Glatførebekæmpelse foretages fortrinsvis på hverdage mellem kl. 7.00 og kl. 16.00. Ved kraftig isslag igangsættes glatførebekæmpelse også uden for dette tidsrum.
Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller et 5-8 cm jævnt lag, dog kun i perioden hverdage mellem kl. 7.00-16.00. Ved fygning også i weekender mellem kl. 7.00-16.00.

Vintervejklasse IV:

Der glatførebekæmpes og sneryddes normalt ikke på disse veje, med mindre der sker kraftigt isslag eller kraftig drivedannelse.

Tilsvarende er der 3 vinterstiklasser:

Vinterstiklasse I:

Glatførebekæmpelse og snerydning foretages alle ugens dage, dog primært på hverdage   mellem kl. 4.00 og 19.00

Vinterstiklasse II:

Glatførebekæmpes og sneryddes ikke

Vinterstiklasse III:

Grundejeres forpligtigelse

Entreprenørafdelingens indsats følger disse retningslinjer, der er beskrevet i Vinterregulativet.

På nedenstående link kan du læse mere om kommunens service, når vinteren kommer - og hvilke forpligtigelser du har som grundejer på veje, fortove og stier ved din ejendom. Du kan også finde oplysninger om, hvordan din vej er prioriteret.

Link til flere informationer om vintervedligeholdelse