Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Snerydning for pensionister 2017

Her på siden kan du tilmelde dig snerydning for pensionister. Det er også her på siden du finder informationer om rydningen.

Vi tilbyder at bekæmpe glatføre og rydde sne hos folkepensionister (65 år+)

Pris:

2.500,00 kr. at være tilmeldt ordningen. Prisen er fast, uanset mængden af sne. 
625,00 kr. for indkørsel (OBS! prisen kan variere alt efter størrelse af indkørsel)
Faktura bliver sendt til din digitale postkasse, medmindre du er fritaget for digital post.

Tilmelding:
Udfyld felterne og tryk på næste side
Tryk send til sidst.
  

Sidste frist:
For tilmelding er fredag den 20. oktober

Snerydning for pensionister 2017

 Aftalen omfatter:

 • Glatførebekæmpelse og snerydning af fortov og indgang
 • Saltning i hele fortovets bredde
 • Rydning af fortov i færdselskrævende omfang
 • Rydning i ca. 1. m. bredde af adgang fra fortov til hoveddør
 • Op til indgang mandag - lørdag
  (personer der får besøg af hjemmeplejen kan dog få ryddet alle ugens dage, husk at afkrydse ønsket ved tilmelding)
 • Glatførebekæmpelse igangsættes ved konstateret glatføre og primært i tidsrummet mellem kl. 05.00 og 18.00. Snerydning igangsættes ved 3-5 cm sne snarest efter snefaldets ophør i samme tidsrum og kan ikke forventes at være udført alle steder inden kl. 8.00.  

  Husk: 

 • Glatførebekæmpelsen sker ved udspredning af vejsalt. Det kan påvirke visse belægninger. Der ydes ikke erstatning for skader på belægninger eller beplantninger.
 • Aftalen om glatførebekæmpelse og snerydning er en service fra Ikast-Brande Kommune og den medfører ikke, at din grundejerforpligtigelse ophører. Du bør derfor have en grundejerforsikring, som dækker i det tilfælde, at nogen kommer til skade.
 • Rydning af indkørsel betales særskilt og aftales individuelt. 
 • Priserne er uafhængige af mængden af sne og hvornår på sæsonen, der meldes til.
 • Der glatførebekæmpes og ryddes ikke særskilt op til skraldespand - den bør i stedet placeres ved indgangen.
 • Der kan aftales en individuel pris for rydning af indkørsel.
 • Der skal laves en ny tilmelding for hver vintersæson. 

Periode:  1. november 2017 - 31. marts 2018.
Ny aftale skal laves forud for hver vintersæson.

Spørgsmål:
Kontakt Entreprenørafdelingen,
Dorthe Vestertoft,
Tlf: 9960 5150
E-mail: doves@ikast-brande.dk       

Entreprenørafdelingen 
Grøddevej 27, 7430 Ikast
Tlf: 9960 5150
E-mail: entreprenorafdeling@ikast-brande.dk