Gå til hovedindhold

Rotter

Entreprenørafdelingen udfører rottebekæmpelse i Ikast-Brande Kommune.

Rotte på en vej
  • Læs op

Formålet med rottebekæmpelse er på den enkelte matrikel, at udrydde rottebestanden helt eller at opnå et tilstrækkeligt lavt niveau i rottebestanden. Som borger bør man derfor anmelde alle forekomster hurtigst muligt. Entreprenørafdelingen modtager anmeldelserne og administrerer Rotteweb, som er databasen over anmeldte ejendomme, hvor der er konstateret rotter.

Ved anmeldelse skal entreprenørafdelingen indenfor 8 dage efter modtagelsen iværksætte undersøgelse og foretage effektiv rottebekæmpelse. Ved rotteforekomster indendørs i fødevarevirksomhed eller beboelse skal bekæmpelse dog iværksættes snarest muligt indenfor normal arbejdstid.

Grundejere er forpligtet til at rottesikre og renholde egen ejendom. Er der utætheder i kloaksystemet på egen grund skal dette udbedres før rottebekæmpelsen kan iværksættes. Rottebekæmperen vil ved første besøg undersøge hvor rotterne kommer fra og informere borgeren om, hvilke tiltag, der skal iværksættes af grundejeren selv.

Anmeldelse af rotter kan ske via dette link.

Spørgsmål

Har du spørgsmål eller problemer med anmelde på vores selvbetjeningsløsning, kan du kontakte os på tlf.: 9960 5150.

Vi træffes mandag-torsdag kl. 08:00-16:00 og fredag kl. 08:00-12:30.

Hvis du har brug for hjælp til rottebekæmpelse udenfor dette tidsrum, kan du kontakte et privat skadedyrsfirma.

OBS! Udgifter hertil skal du selv afholde.