Gå til hovedindhold

Grøn drift

Drift og vedligeholdelse af grønne områder i hele Ikast-Brande Kommune med undtagelse af de regionale kommuneveje.

Beskæring
  • Læs op

Veje og Grønne områder i Ikast-Brande Kommune er opdelt i klasse A, B og C efter den daglige brug.

Der er forskellige serviceniveauer i de 3 klasser, så drift og vedligehold er mest intensiv der hvor der er mange brugere.

Du kan læse mere herom og se kort over hvilke arealer og veje der har hvilken klasse og hvilket serviceniveau her.

Entreprenørafdelingen vedligeholder Ikast-Brande Kommunes vejnet.
Regionale hovedveje og private fællesveje er dog ikke omfattet.

Græsarealer og beplantninger
Entreprenørafdelingen vedligeholder kommunens parker og grønne områder. Arbejdet omfatter pleje og vedligehold af græsarealer, beplantninger, blomsterbede samt hække og hegn. Områderne gennemgås for affald, når der er behov for dette.
 
Stier
Stierne består af forskellige belægninger som asfalt, grus, træflis samt klippet græs. De to sidstnævnte forekommer oftest i naturområder.
Asfaltstier fejes efter behov, og grusstier vedligeholdes ved ukrudtssprøjtning og let harvning, hvor det er nødvendigt. På stier med træflis suppleres med nyt flis efter behov, og græsstier klippes få gange om året.
 
Legepladser
Alle offentlige legepladser efterses af os selv hver 2. uge og gennemgås af en sikkerhedsinspektør hvert 2. år. Der udarbejdes derefter en vedligeholdelsesplan af den enkelte legeplads.
 
Bænke og inventar
Bænke, affaldsstativer og andet inventar vedligeholdes løbende. Affaldsstativer efterses ugentligt og tømmes efter behov. Det er hensigten, at alt inventar fremstår velholdt og renholdt og derved inviterer til at blive brugt.
 
Søer
Vi vedligeholder alle søer i kommunens parkområder. Regnvandsbassiner vedligeholdes for Ikast-Brande Spildevand A/S.