Gå til hovedindhold

Boldbaner

Entreprenørafdelingen vedligeholder alle kommunes udendørs boldbaner.

  • Læs op

Arbejdet på banerne omfatter klipning af græs, gødskning, vertikalskæring, dybdeluftning, topdressing og banerne eftersås efter behov.
Alle mål og net bliver gennemgået hvert år inden april, så de er brugbare til sæsonen.
Klubberne sørger selv for:

  • Flytning af alle mål før og efter græsklipning
  • Anskaffelse og vedligeholdelse af hjørneflag
  • Afsætning og opstregning af baner undtagen første gang hver sæson
  • Vedligeholdelse af spillerbokse og reklamebander, herunder græstrimning ved disse
  • Renholdelse af baner og omgivende anlæg og beplantninger, herunder affaldsindsamling
  • Tømning af affaldskurve

Stribemaling og stribemaskiner udleverestil klubberne fra Entreprenørafdelingen.

De levende hegn omkring baneanlæggene plejes som øvrige beplantninger.

Kunstgræsbaner

Ikast-Brande Kommune råder over 3 kunstgræsbaner: en i Ikast, en i Brande og Stadome i Ikast, som er overdækket. De vedligeholdes med slæbning med net og rensning.

Der tilføres sand til banen indendørs - og gummigranulat til banen udendørs. Om vinteren udbringes salt på udendørsbanerne for at undgå, at de bliver frosthårde og ikke kan bruges til boldspil.

Tennisbaner

Kommunens tennisanlæg bliver gennemgået af en ekstern entreprenør i det tidlige forår. Linjer fornyes om nødvendigt, og der tilføres nyt grus.

 

Boldbane