Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vinterregulativ

 

Byrådet har fastlagt hvilken indsats, der skal udføres på hvilke veje. Ikast-Brande kommunes veje er derfor inddelt i 4 vintervejklasser med tilhørende udførelse:

Vintervejklasse I:
glatførebekæmpes ved præventiv saltning på alle ugens dage og tider af   døgnet. 
Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller op til 5 cm jævnt lag

Vintervejklasse II:  Glatførebekæmpelse foretages på alle ugens dage mellem kl. 2.00 og kl. 19.00 og igangsættes ved konstatering af glat føre ved saltning eller grusning. Ved kraftigt isslag eller frysende våde vejbaner igangsættes glatførebekæmpelse også udenfor dette tidsrum.
 Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller et 5-8 cm jævnt lag, dog kun i perioden kl. 2.00-19.00

Vintervejklasse III: Glatførebekæmpelse igangsættes når vintervejklasse II vejene er under   kontrol. Glatførebekæmpelse foretages fortrinsvis på hverdage mellem kl.   7.00 og kl. 16.00. Ved kraftig isslag igangsættes glatførebekæmpelse også   uden for dette tidsrum.
  Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller et 5-8 cm jævnt lag, dog   kun i perioden hverdage mellem kl. 7.00-16.00. Ved fygning også i    weekender mellem kl. 7.00-16.00.

Vintervejklasse IV: Der glatførebekæmpes og sneryddes normalt ikke på disse veje, med mindre   der sker kraftigt isslag eller kraftig drivedannelse.

Tilsvarende er der 3 vinterstiklasser:

Vinterstiklasse I: Glatførebekæmpelse og snerydning foretages alle ugens dage, dog primært på hverdage   mellem kl. 4.00 og 19.00

Vinterstiklasse II: Glatførebekæmpes og sneryddes ikke

Vinterstiklasse III: Grundejeres forpligtigelse

Entreprenørafdelingens indsats følger disse retningslinier, der er beskrevet i Vinterregulativet.

På nedenstående link kan du læse mere om kommunens service, når vinteren kommer - og hvilke forpligtigelser du har som grundejer på veje, fortove og stier ved din ejendom. Du kan også finde oplysninger om, hvordan din vej er prioriteret.

Link for yderligere oplysninger:
/borger/trafik-og-veje/vintervedligeholdelse

 

Smukvintermorgen2

Entreprenørafdelingen 
Grøddevej 27, 7430 Ikast
Tlf: 9960 5150
E-mail: entreprenorafdeling@ikast-brande.dk