Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vinter

Entreprenørafdelingen har i perioden fra 1. oktober til 31. marts en døgnbemandet vintervagt, der overvåger vej- og vejrliget, for at kunne igangsætte rettidige udkald til saltning og snerydning på hele kommunens vejnet.

Byrådet har fastlagt har fastlagt hvilken indsats der skal
udføres på hvilke veje. Se mere under "vinterregulativ".

Vintertjenesten udføres både med lastbiler og traktorer på
både veje og stier.

Glatførebekæmpelse

Glatførebekæmpelse udføres primært ved udspredning af
befugtet salt på veje. På stier anvendes primært tørt salt. Kun undtagelsesvist
bruges sand.

Snerydning

Snerydning foretages med sneplove, koste eller sneslynger,
afhængig af vejklasse og mængden af sne. Ved større snedynger i byområder, der
er til gene for trafikken, kan disse fjernes med sneslynge og bortkørsel.

Der henvises til Vinter-renholdelsesregulativet

 

Entreprenørafdelingen 
Grøddevej 27, 7430 Ikast
Tlf: 9960 5150
E-mail: entreprenorafdeling@ikast-brande.dk