Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Rottebekæmpelse

Entreprenørafdelingen udfører rottebekæmpelse i Ikast-Brande Kommune.

Formålet med rottebekæmpelse er at udrydde rotter helt eller at opnå et tilstrækkeligt lavt niveau i rottebestanden. Som borger bør man derfor anmelde alle forekomster hurtigst muligt.
Entreprenørafdelingen modtager anmeldelserne og administrerer Rotteweb, som er databasen over anmeldte ejendomme, hvor der er konstateret rotter.

Ved anmeldelse skal entreprenørafdelingen indenfor 2-3 dage og senest 8 dage efter modtagelsen iværksætte undersøgelse og foretage effektiv rottebekæmpelse. Ved rotteforekomster indendørs i fødevarevirksomhed eller beboelse skal bekæmpelse dog iværksættes snarest muligt indenfor normal arbejdstid.

Grundejere er forpligtet til at rottesikre og renholde egen ejendom. Er der utætheder i kloaksystemet på egen grund skal dette udbedres før rottebekæmpelsen kan iværksættes. Rottebekæmperen vil ved første besøg undersøge hvor rotterne kommer fra og informere borgeren om, hvilke tiltag, der skal iværksættes af grundejeren selv.

 Anmeld rotter -   sådan gør du

Brug linket Anmeld rotter, siden viser et skema, som du skal udfylde.
Til sidst trykker du på knappen - indsend anmeldelse.
Du får en kvittering, at vi har modtaget din anmeldelse på rotter.
   
 Tryk på link:  Anmeld rotter
   


   

 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål
Har du spørgsmål eller problemer med anmelde på vores selvbetjeningsløsning, kan du kontakte os på tlf.: 9960 5150
Vi træffes mandag-torsdag kl. 8:00-16:00 og fredag kl. 8:00-13:00.

Hvis du har brug for hjælp til rottebekæmpelse udenfor dette tidsrum, kan du kontakte et privat skadedyrsfirma.
OBS! Udgifter hertil skal du selv afholde.

 

Entreprenørafdelingen 
Grøddevej 27, 7430 Ikast
Tlf: 9960 5150
E-mail: entreprenorafdeling@ikast-brande.dk