Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skove og naturområder

Skove og plantager
Entreprenørafdelingen står for vedligeholdelse af skovveje og publikumsfaciliteter som skilte, bænke og terrænbaner. Derudover sørger vi for at beskære langs veje og stier, så de er fremkommelige for almindelig færdsel.
Større fældnings- og tilplantningsopgaver udføres af eksterne skoventreprenører.
 
Naturområder
Det er Ikast-Brande kommunes miljøafdeling, der har det overordnede ansvar for pleje af naturområder.
Vi sørger for bekæmpelse af invasive plantearter som Kæmpe Bjørneklo på kommunens egne arealer og på private jorde, hvor lodsejeren ønsker det.
På områder, hvor der bruges dyr i forbindelse med naturpleje, vedligeholder vi hegn, låger og skilte.
 
Fortidsminder
På gravhøje fælder vi træer og buske for at værne om disse fortidsminder.

Bjorneklo1

Entreprenørafdelingen 
Grøddevej 27, 7430 Ikast
Tlf: 9960 5150
E-mail: entreprenorafdeling@ikast-brande.dk