Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skoler og institutioner

Entreprenørafdelingen har specialiseret sig i nyanlæg og renovering af legepladser. Vi laver kreative løsninger fra ide til færdigt projekt, hvor børnene kan inddrages både i idefasen og i "udførelsen".

Billedet viser en medarbejder fra Entreprenørafdelingen, sammen med nogle børn, der planter

Legepladser skal både give børn lyst til at bevæge sig og give dem plads til at skabe gode lege uden risiko for at de kommer til skade.

De legepladser, som ntreprenørafdelingen bygger, opfylder alle gældende krav til sikkerhed.

Vi kan også tilbyde at stå for plejen af de grønne områder - uanset omfang og størrelse af arealet - således at skolen eller institutionen får en komplet løsning for udearealet. Ingen opgaver er for store og ingen for små.


Vi tilbyder udførelse af:

 • Græsslåning
 • Hækklipning
 • Etablering af beplantning
 • Beskæring af træer
 • Ukrudtsbekæmpelse
 • Udskiftning af sand og
  faldunderlag
 • Belægningsarbejder
 • Renovering og nyetablering af
  legepladser
 • Vintervedligeholdelse
 • Skadedyrsbekæmpelse - især rotter,
  muldvarpe og hvepse

Entreprenørafdelingen har aftaler med hovedparten af kommunens skoler og institutioner. Vores kunder udtrykker stor tilfredshed med det udførte arbejde:

Skoleleder Thomas Garsdal, Østre Skole i Ikast:
"Entreprenørafdelingen er med til at kvalificere løsningerne med deres fagekspertise ifm. Projekteringen. De har positive medarbejdere, der gerne vil i dialog om opgaveløsningen. Der bliver fulgt op på henvendelser og tilbud, og det gives hurtige tilbagemeldiger, ligesom der er hurtig responstid på hasteopgaver, hvilket har stor betydning for os"
  


 


 

Entreprenørafdelingen 
Grøddevej 27, 7430 Ikast
Tlf: 9960 5150
E-mail: entreprenorafdeling@ikast-brande.dk