Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Boldbaner

Entreprenørafdelingen vedligeholder alle kommunes udendørs boldbaner. Arbejdet på banerne omfatter klipning af græs, gødskning, vertikalskæring, dybdeluftning, topdressing og vanding.
Alle mål og net bliver gennemgået hvert år inden april, så de er brugbare til sæsonen.
Klubberne sørger selv for hjørneflag og opstregning. Vi leverer maling og maskiner.
De levende hegn omkring baneanlæggene plejes som øvrige beplantninger.

Boldbane_Ikast_graesslaaning

Entreprenørafdelingen 
Grøddevej 27, 7430 Ikast
Tlf: 9960 5150
E-mail: entreprenorafdeling@ikast-brande.dk