Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Grønne områder

Græsarealer og beplantninger
Entreprenørafdelingen vedligeholder kommunens parker og grønne områder. Arbejdet omfatter pleje og vedligehold af græsarealer, beplantninger, blomsterbede samt hække og hegn. Områderne gennemgås for affald, når der er behov for dette.
 
Stier
Stierne består af forskellige belægninger som asfalt, grus, træflis samt klippet græs. De to sidstnævnte forekommer oftest i naturområder.
Asfaltstier fejes efter behov, og grusstier vedligeholdes ved ukrudtsbrænding og let harvning, hvor det er nødvendigt. På stier med træflis suppleres med nyt flis efter behov, og græsstier klippes få gange om året.
 
Legepladser
Alle offentlige legepladser efterses af os selv hver 2. uge og gennemgås af en sikkerhedsinspektør hvert 2. år. Der udarbejdes derefter en vedligeholdelsesplan af den enkelte legeplads.
 
Bænke og inventar
Bænke, affaldsstativer og andet inventar vedligeholdes løbende. Affaldsstativer efterses ugentligt og tømmes efter behov. Det er hensigten, at alt inventar fremstår velholdt og renholdt og derved inviterer til at blive brugt.
 
Søer
Alle søer i kommunens parkområder vedligeholder vi, hvor der er tale om regnvandsbassiner foregår det i samarbejde med Ikast-Brande Spildevand A/S.
 

Entreprenørafdelingen 
Grøddevej 27, 7430 Ikast
Tlf: 9960 5150
E-mail: entreprenorafdeling@ikast-brande.dk